Excuse me, but I still may be useful.

Increase ecological awareness of youth of reducing waste through re-using things which people think that they are not needed.

This event is addressed to pupils of the elementary school and junior high school. The age of participants is from 6 to 16 years.

Youth will design and make things of everyday use like furniture, toys or jewellery, etc. The objective is not only to engage them during school activities, but also to work at homes and to engage their parents, siblings, friends, … The materials which must be used are for example different things about which people think that are not needed anymore (e.g., bottles, metal elements, plastic bags, elements of clothes,…).

Each prepared thing will be presented to the whole school during the special exhibition with the detailed description of used materials, how it was done and who was engaged in the action.Akcja jest skierowana do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku od 6 do 16 lat.

Młodzież będzie sama projektować i wykonywać przedmioty codziennego użytku takie jak meble, zabawki czy biżuteria. Celem jest nie tylko zaangażowanie uczniów w trakcie zajęć szkolnych ale także, by pracowali w domach i włączyli w akcję swoich rodziców, rodzeństwo czy przyjaciół itd. Do wykonania tych przedmiotów będą wykorzystywane przedmioty, które wydają się ludziom już niepotrzebne (np. butelki, elementy metalowe, reklamówki, elementy ubrań, …).

Każdy z wykonanych przedmiotów będzie zaprezentowany całej szkole w trakcie specjalnej wystawy wraz z dokładnym opisem wykorzystanego materiału oraz jak zostało stworzone i kto jeszcze był w akcję zaangażowany.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use