Event for 6th – 7th Grade Pupils of Daugavpils Schools within ESDW 2023

An event for 6th-7th graders in Daugavpils (Latvia) schools as part of the European Week for Sustainable Development 2023 to educate students about the UN’s 17 Sustainable Development Goals.

Daugavpils City Municipality Development Department in cooperation with the Education Department, Ltd. “AADSO”, as well as Latgale Zoo on 20.09. at 14:00 in the premises of Daugavpils Innovation Centre organizes an event within the ESDW 2023.

Daugavpils schools have been invited to form each one team of 4 students from grades 6th-7th. Teams are invited to register for the event by 12.09. here.

The aim of the event is to educate students about the 17 Sustainable Development Goals and to inform both students and teachers about the BALTIPLAST and Urb-area projects, as well as the educational materials they have developed, which can be used by schools in the learning process.

Teams will be invited to complete various tasks in the form of an educational game at 3 stands. 1 – WILDLIFE IN THE ESPLANADE WETLAND (URBA-AREA PROJECT), 2 – WASTE SEPARATION (BALTIPLAST PROJECT), 3 – 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

The event is implemented within the BALTIPLAST and Urb-Area projects.Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, SIA “AADSO”, kā arī Latgales Zoodārzu 20.09. plkst. 14:00 Daugavpils Inovāciju centra telpās rīko pasākumu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2023 ietvaros.

Daugavpils skolām ir izsūtīts uzaicinājums izveidot pa vienai komandai 4 cilvēku sastāvā, piedaloties 6.-7. klašu skolēniem. Komandas ir aicinātas reģistrēties pasākumam līdz 12.09. šeit.

Pasākuma mērķis – izglītot skolēnus par ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un informēt gan skolēnus, gan skolotājus par BALTIPLAST un Urb-area projektiem, kā arī tajos izstrādātajiem izglītības materiāliem, ko skolas var izmantot mācību procesā.

Komandām tiks piedāvāts izpildīt dažādus uzdevumus izglītojošas spēles veidā 3 stendos. 1. – DZĪVĀ DABA ESPLANĀDES MITRĀJĀ (URBA-AREA PROJEKTS), 2 - ATKRITUMU ŠĶIROŠANA (BALTIPLAST PROJEKTS), 3 – ANO 17 ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI.

Pasākums tiek īstenots projektu BALTIPLAST un Urb-Area ietvaros.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use