European Sustainable Development Week

Event about giving to local society all info about events and projects concerning sustainable developement.

Two days of ESDW ll be connected along with the International Child Day. On the 30 th of may some special stones will be hidden in several characteristic places on which the logo of Institutions acting in sustainable development will be placed. In june 1th children who found that stones (at least one) need to bring it to the event and their parents ll be reading all info about that institutions whose logo ll be placed on that stones.Dwudniowe obchody ESDW połączone będą z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. 30 maja zostaną ukryte w charakterystycznych miejscach miejscowości kamienie, na których będą loga organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. 1 czerwca dzieci przynoszą znalezione kamienie na plac miejski, gdzie odbywają się imprezy z okazji MDD. Dzieci lub ich rodzice przedstawiają zgromadzonym informacje, dotyczące działalności organizacji i instytucji, zidentyfikowanych na znalezionych kamieniach. Wręczenie pamiątkowych czapeczek z logo ESDW.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use