Esittelemme vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita yrityksille – Presenting sustainable product solutions for business

Tarjoamme mahdollisuuden toteuttaa kestävää kehitystä ja kiertotaloutta eri hankintatarpeissa. Tervetuloa tutustumaan yritysten, järjestöjen ja organisaatioden yhteistyömahdollisuuksiin.

Welcome to find out how we can together design sustainable and circular economy products for your company’s or organization’s procurement needs. Globe Hope has since 2003 designed products using existing materials. Our core values are in aesthetics, ethics and ecology. In addition to our consumer products, we work closely with our client companies to design branded custom made products for their needs as gifts, promotional items and as products for sale. Old work wear or advertisement material can be reused rather than discarded. Additionally, our products communicate about the company’s values and ecological choices. Refreshments servedTervetuloa tutustumaan mahdollisuuksiin yhdessä suunnitella vastuullisia, kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita yritysten ja järjestöjen hankintatarpeisiin. Globe Hope on jo vuodesta 2003 suunnitellut tuotteita olemassa olevista materiaaleista. Toimintamme ytimessä on eettisyys, esteettisyys ja ekologia. Kuluttajatuotteiden lisäksi teemme yhteistyötä asiakasyritystemme kanssa suunnitellen brändin mukaisia räätälöityjä tuotteita heidän hankita tarpeisiin lahjoiksi, promootiotuotteiksi ja myyntiin. Vanhat työvaatteet tai mainosmateriaalit uusiokäytetään mieluummin kuin heitetään menemään. Lisäksi tuotteemme viestivät yrityksen arvoista ja ekologisista valinnoista. Kahvitarjoilu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use