ENVIRONMENTAL DAY

Activity aimed at students (16-19 yrs) to raise consciousness about what is healthy food, the importance if local food; and the recycling of clothes.

One Natural Sciences class will prepare an activity for all the students of the school. The activity consists of a theoretical  and a practical part. The theoretical part consists of the NS class studying the importance of healthy eating, and what the concept of healthy food means.  They will also study local food production, and try to obtain samples from some of the local producers.  The practical part consists in preparing posters and three stands for the school’s assembly hall:  One about healthy food, one about local food production (with samples donated by the producers); and a third one where the exchange of used clothes is organised (this has been announced some time in advance.). The activity will take place in the 45 minute common lunch recess, when all students are potentially present.En naturfagklasse skal forberede og utføre en aktivitet rettet mot alle elevene ved skolen. Aktiviteten består i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen består i å tilegne seg kunnskap om sunn mat (Hva det er og hvor viktig det er), samt skaffe seg kunnskaper om lokal matproduksjon og prøve å få produsenter av denne til å bidra med smaksprøver.  Den praktiske delen består i å lage plakater og tre utstillingsstands til skolens aula: En om sunn mat, en om kortreiset/lokal mat med smaksprøver; og en tredje der det foregår bytte av brukte klær (Dettte er markedsført god tid i forveien). Dette vil finne sted i skolens 5. time (45 min) da alle elevene kan være til stede.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use