End educational inequality!

Educational inequality means that the difference in students results can be explained by factors out of their control (socio-economic background, parents education, native language).

Every year around 2000 students in Estonia graduate elementary school and choose not to continue their education or even if they do, they are not able to stay in school. The reasons lie in educational inequality. They are affected by their socio-economic background, parents education, native language etc. – factors that are out of their own control. This leaves them in a state of disadvantage.Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel lõpetab Eestis igal aastal põhikooli umbes 11000 õpilast ja põhikoolile järgneva nelja aasta jooksul jõuab neist keskhariduse (nii üld- kui kutsekeskhariduse) omandamiseni keskmiselt 80%. See tähendab, et Eesti ühiskonda lisandub igal aastal umbes kaks tuhat põhiharidusega noort. Neid noori mõjutavad tegurid, mis ei sõltu neist endast - sotsiaalmajanduslik taust, vanemate haridustase või emakeel. Hariduslik ebavõrdsus seisneb selles, kui õpilaste haridustulemuste erinevused on seletatavad tunnuste või teguritega, mis ei sõltu neist endast. 

 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use