Empowering Women ettevõtlusprogramm

Empowering Women Entrepreneurship Programme welcomes people that have been forced to relocate from their home country and wish to rebuild their future in Estonia through entrepreneurship. Between 1997–2021, Estonia granted international protection to 603 people. After the Russian full-scale invasion, for the first time in history, the European Union activated the Temporary Protection Directive which […]

Empowering Women Entrepreneurship Programme welcomes people that have been forced to relocate from their home country and wish to rebuild their future in Estonia through entrepreneurship.

Between 1997–2021, Estonia granted international protection to 603 people. After the Russian full-scale invasion, for the first time in history, the European Union activated the Temporary Protection Directive which means that Ukrainians who fled since February 24, will receive a semi-automatic one-year protection status. By the end of July this year, more than 45,000 people had received temporary protection and nearly 5,000 people had received international protection in Estonia.

The entrepreneurship programme is a combination of the best elements of a hackathon and a business incubation. During two weeks you will get new knowledge about entrepreneurship, develop your business plan, and create the initial design of your product or service through various workshops and lots of mentoring. All activities are supported by experienced local and international entrepreneurs and experts in practical workshops, group mentoring and one-on-one mentoring settings.  The goal of the entrepreneurship programme is to develop a business plan that becomes a stepping stone for implementing the business idea, getting initial financing and finding additional business development opportunities.

The top 15 individuals or teams will be selected by the jury to move forward to a 6-month mentoring programme.

Find more information: https://garage48.org/events/the-empowering-women-entrepreneurship-programme

The Empowering Women Entrepreneurship Programme in 2023 is organised by Garage48 and Estonian Refugee Council, in partnership with British Council in Estonia, Swedbank Estonia and BPW Estonia – Business and Professional Women Organisation Estonia.

Garage48 and Estonian Refugee Council have been working together since 2019, to empower more than 100 internally displaced women inside Ukraine and Ukraine refugees in Estonia in launching their microbusinesses. With the knowledge gained throughout the four years, we are taking the Empowering Women programme further, to empower more entrepreneurial people who are facing the challenge of rebuilding their lives in a new country.Empowering Women ettevõtlusprogrammi on oodatud inimesed, kes on pidanud oma koduriigist lahkuma ja kes soovivad oma tulevikku Eestis läbi ettevõtluse üles ehitada.

1997.-2021. aastate vahemikus andis Eesti rahvusvahelist kaitset 603 inimesele. Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukraina vastu aktiveeris Euroopa Liit esimest korda Ajutise Kaitse Direktiivi, mis tähendab, et ukrainlased, kes lahkusid riigist pärast 24. veebruari, said semi-automaatse üheaastase kaitsestaatuse liikmesriikides. Juuli lõpuks olid enam kui 45 000 inimest saanud ajutise kaitse ja pea 5000 inimest rahvusvahelist kaitse Eestis.

Ettevõtlusprogramm on kombinatsioon häkatoni ja äriinkubatsiooni parimatest elementidest. Kahenädalase programmi jooksul saadakse uusi teadmisi ettevõtlikkuse kohta, luuakse äriplaanid ja disainitakse esimesed versioonid toodetest/teenustest töötubades ja mentor-essioonides. Kogenud eksperdid toetavad kõiki eesmärke viies läbi töötubasid, grupimentorlust ja 1:1 mentorsessioone.
Ettevõtlusprogrammi eesmärk on luua äriplaan, mis on alus idee implementeerimisele, esialgse rahastuse saamiseks ja äriarendusele.

Pärast programmi liiguvad 15 kõige tugevamat inimest või tiimi edasi 6-kuusele mentorprogrammi.

Lisainfot leiate: https://garage48.org/events/the-empowering-women-entrepreneurship-programme

2023. aasta Empowering Women ettevõtlusprogrammi korraldavad Garage48 ja Eesti Pagulasabi  koostöös Briti Nõukoguga Eestis, Swedbankiga, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooniga ning LHV annetusfondi toel. Koos soovime võimestada pagulasi tegemaks esimesi samme oma ettevõtlusteekonnal Eestis.

Garage48 ja Eesti Pagulasabi on koostööd teinud 2019. aastast, et toetada haavatavate naiste ettevõtlusteekonda. Selle aja jooksul on Epowering Women programmides 100 Ukraina siseselt ümber asunud või Eestisse pagenud naist asutanud edukad mikroettevõtted.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use