Eko trag 2023.

Students will learn or repeat what sustainable development means, how important it is, and what can be done. Creative art workshops related to sustainable development.

As part of the year-long Eco Trail project, the week from September 20 to 26 will mark the European Sustainable Development Week 2023. It will start with the traditional collection of old batteries, which every year has shown a great response from students, parents and school staff. Containers will be placed in the school in which used batteries will be stored and the exact number collected will be recorded. At the end of the school year, the number of batteries collected by class is reported, and those with the largest number will be rewarded.

Also, students will learn or repeat what sustainable development means, how important it is, and what can be done. Creative art workshops related to sustainable development will be organized on the theme of autumn. Recycled and reusable material will be used for the material.

#ESDW2023 #BeSustainableU sklopu cjelogodišnjeg projekta Eko trag u tjednu od 20. do 26. rujna obilježit će se Europski tjedan održivog razvoja 2023. Krenut će se s tradicionalnim skupljanjem starih baterija koji je svake godine pokazao veliki odaziv učenika, roditelja i djelatnika Škole. U školi će se postaviti spremnici u koje će se spremati istrošene baterije i zapisivati točan broj prikupljenih. Na kraju školske godine prijavljuje se broj prikupljenih baterija po razrednima te će oni s najvećim brojem biti nagrađeni.

Također, učenici će se upoznati ili ponoviti što to znači održivi razvoj, koliko je on važan te što se sve može činiti. Organizirat će se kreativne likovne radionice povezane s održivim razvojem na temu jeseni. Za materijal koristit će se reciklirani i materijal koji se može upotrijebiti. #ESDW2023 #BudimoOdrživi

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use