EE waste – adopt the habit and separate the waste

Collection of EE waste and education of students attending Primary shool 22. lipnja, Sisak, Croatia.

Students of our primary school 22. lipnja, Sisak Croatia will learn about:

What is EE waste? Separation of EE waste according to place of origin. Is EE waste dangerous?

What to do with it?

What electronic devices do we use the most?

Free phone number for all information about EE waste.

To which countries is e-waste sent?

Which city in the world is the largest city of EE waste?

In some countries of the world, do children recycle EE waste?

Creation of an information board for all students of both schools located in our school building.

Collection of EE waste at our school and delivery to the company in charge of disposal of EE waste.Učenici naše OŠ 22. lipnja, Sisak, Hrvatska bit će upoznati:

Što je EE otpad? Podjela EE otpada prema mjestu nastanka. Je li EE otpad opasan?

Što učiniti s njim?

Koje elektroničke uređaje najviše koristimo?

Broj besplatnog telefona za sve informacije o EE otpadu.

U koje se zemlje šalje elektronički otpad?

Koji grad u svijetu je najveći grad EE otpada?

Vrše li u nekim zemljama svijeta djeca oporabu EE otpada?

Izrada panoa za informiranje svih učenika obiju škola smještenih u našu školsku zgradu.

Sakupljanje EE otpada u našoj školi i predaja tvrtki zaduženoj za zbrinjavanje EE otpada.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use