Education, openess and tolerance – essential prerequisites for mentally strong, healthy and sustainable development of society

Lack of information and public stigma leads to delays in assistance in mental problems. Museum can make a significant contribution to public education, mental health, and promoting sustainability.

Riga Centre of Psychiatry and Addiction Medicine is the most long-standing mental health institution in the Baltics, opened 09.21.1824 and even today – the biggest in Latvia. Authority’s first director was European- educated doctor Otto Wilhelm von Hun, whose vision of humane treatment of the mentally ill has become the 21st century European Sustainable compliant medical reality. It includes not only professional medical advice, but also effective treatment for supporting role in building harmonious outer space and psychiatric stigma reduction in society.

Public education purpose, increasingly successfully used the authorities recently opened Museum, which is available a unique historical heritage and a wealth of information. We invite you to visit the Museum from June 1 till June 4, 2015., getting in touch beforehand with Ms. Silva Bendrate, public relation manager, the Riga Centre of Psychiatry and Addiction Medicine.Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir senākā nozares iestāde Baltijā, atvērta 21.09.1824., un šodien - lielākā Latvijā. Iestādes pirmais direktors bija eiropeiski izglītots ārsts Oto Vilhelms fon Hūns. Viņam bija humāna vīzija par to, kādai jākļūst garīgi slimo dziednīcai, un šodien tā ir 21. gadsimta Eiropas medicīnas prasībām atbilstoša realitāte. Tā ietver ne tikai profesionālu medicīnisko palīdzību, bet arī efektīvas ārstniecības atbalsta funkcijas harmoniskas ārtelpas veidošanā un sabiedrības aizspriedumu un psihiatriskās ārstniecības stigmu mazināšanā.

Sabiedrības izglītošanas nolūkam arvien sekmīgāk tiek izmantots iestādes nesen atvērtais muzejs, kurā pieejams unikāls vēsturiskais mantojums un noderīga informācija. Esat aicināti muzeju apmeklēt no 1.06. – 4.06., iepriekš sazinoties ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību vadītāju Silvu Bendrāti.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use