ECO5 (Ecology, Economy, Energy, Efficiency, Education)

Panel ECO5 (Ecology, Economy, Energy, Efficiency, Education) on September 25, 2023.

As part of the European Sustainable Development Week in anticipation of the World Tourism Day, was held the panel ECO5 (Ecology, Economy, Energy, Efficiency, Education) on September 25, 2023. years.

Organizers of the panel are Tourism Organisation of Valjevo, ŽEM Valjevo and Western Serbia Academy of Applied Studies Valjevo department. At the panel ECO5, the speakers were from Valjevo, who presented the activities of their business entities through the prism of the elements of the panel’s title:

Ana Marković, Tourism Organisation of Valjevo,

Ljiljana Stanojević, ŽEM Valjevo,

Ognjen Krnetić, Ecological Society Gradac,

Aleksandra Kandić, Hansgrohe Valjevo,

Slobodan Andrić, Aero Club Valjevo,

Nemanja Damjanović, Racing stable Lastin put,

Teodora Bogdanović, Club of young researchers Valjevo,

Ivana Marković MA and Kosana Vićentijević, PhD, lecturers of the Valjevo department of the Academy.

The media covered this important event for the sustainable development of Valjevo and its surroundings.U okviru Evropske nedelje održivog razvoja u susret svetskom danu turizma ogranizovana je tribina ECO5 (Ekologija, Ekonomija, Energija, Efikasnost i Edukacija) 25.09.2023. godine.

Organizatori tribine su Turistička organizacija Valjevo, Udruženje za ekonomsko osnaživanje žena “ŽEM” Valjevo i Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija odsek Valjevo.

Na tribini ECO5 govornici su bili valjevci koji su izložili delovanje svojih privrednih subjekata kroz prizmu elemenata naslova tribine:

Ana Marković, Turistička organizacija Valjevo,

Ljiljana Stanojević, ŽEM Valjevo,

Ognjen Krnetić, Ekološko društvo Gradac,

Mr Aleksandra Kandić, Hansgrohe Valjevo,

Slobodan Andrić, Aero klub Valjevo,

Nemanja Damjanović, Konjički klub Lastin put,

Teodora Bogdanović, Društvo istraživača Vladimir Mandić Manda Valjevo,

Ivana Marković MA i dr Kosana Vićentijević predavači valjevskog odseka Akademije.

Mediji su propratili ovaj događaj važan za održivi razvoj Valjeva i okoline.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use