Eco comic

Strip sadrži savjete o jednostavnim aktivnostima koje svaki pojedinac može poduzeti kako bi što manje sam doprinosio zaštiti prirode i globalnom zatopljenju.

The comic highlights the importance of separating useful waste already at home. The importance of planting trees is emphasized because they absorb CO2.U eko stripu se ističe važnost odvajanja korisnog otpada već u svom domu. Ističe se važnost sadnje stabala jer ona apsorbiraju CO2.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use