E-Bike Taster Event

Client companies at the Carrick Business Campus will engage in an awareness activity regarding car dependent commuting and participate in e-bike tasters

Leitrim County Council is leading a sustainable mobility project as part of the Depart of Transport’s Pathfinder Project. This is aimed at reducing the county’s high car dependency and the development of a sustainable mobility hub. This awareness activity will focus on large employers and look at micro mobility and electric bikes as a viable alternative to car ownership.Tá Comhairle Contae Liatroma i gceannas ar thionscadal soghluaisteachta inbhuanaithe mar chuid de Thionscadal Pathfinder na Roinne Iompair. Tá sé seo dírithe ar spleáchas ard an chontae ar charranna a laghdú agus ar mhol soghluaisteachta inbhuanaithe a fhorbairt. Díreoidh an ghníomhaíocht feasachta seo ar fhostóirí móra agus féachfar ar mhicrea-shoghluaisteacht agus ar rothair leictreacha mar rogha inmharthana ar úinéireacht carranna.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use