Dafo Brand´s Sustainability week

During this sustainability week, we want to shed some extra light on sustainability in order to inspire, engage and inform our employees, but also other interested parties.

Sustainability is something we carry with us daily and something that pervades the entire company and business concept. We work systematically with sustainability and communicate our sustainability work to inspire and influence others in the same positive direction. In week 39, we will highlight this important work a little extra in the form of a sustainability week! The week will include focus days with activities such as lectures, health and exercise and customer offers for our sustainable products.

The days will focus on circular economy, environment and climate, sustainable fire protection and the people at Dafo.Hållbarhet är något vi har med oss dagligen och något som genomsyrar hela företaget och affärsidén. Vi arbetar systematiskt med hållbarhet och kommunicerar vårt hållbarhetsarbete för att inspirera och påverka andra i samma positiva riktning. Vecka 39 kommer vi belysa detta viktiga arbete lite extra i form av en hållbarhetsvecka! Veckan kommer att bestå av fokusdagar med aktiviteter som bland annat tävlingar, föreläsningar, hälsa och motion samt kunderbjudanden för våra hållbara produkter.

Dagarna kommer ha fokus på cirkulär ekonomi, miljö och klimat, hållbart brandskydd samt människan på Dafo. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use