Cultural Heritage Day in Valga

On the 27th of May will take place Cultural Heritage Day in Tellingumäe during a series of days «What is behind the trees?» for all the people who are interested in cultural heritage.

Cultural Heritage Day is a day to find answers to all the questions related to definition of cultural heritage and its importance. It is a part of a series of days «What is behind the trees?». Cultural Heritage Day will help to find answers and understand what is cultural heritage. The aim of this event is to turn attention to forgotten objects of a cultural heritage. At 11 a.m in Tellingumäe will take place a conversation and a lecture about the need of mapping cultural heritage and creation the road of cultural heritage. The day will be continued with lunch, reconstruction activities and round table. Selleks, et unustuse hõlma vajunud kultuurimärgid uuesti tähelepanu alla tuua, on RMK läbi viinud ulatusliku pärandkultuuri kaardistamise.Vastustepäeva kava Koiva pärandkultuurirajal. Kell 11 kogunemine Koiva pärandkultuurirajal Tellingumäe lähedal. Räägime pärandkultuuri kaardistamisest, pärandkultuuriraja loomisest RMK pärandkultuurispetsialisti Triin Kusmini eestvõttel ja pärandkultuuriobjektidega arvestamisest RMK tegevuste kavandamisel, kus selgitusi jagab RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp. Tutvume objekti ning eesseisva tegevusega. Kell 11.45 algab loodusvahtidega koos praktiline tegevus Koiva pärandkultuuriraja laudrajalõigu rekonstrueerimisel, mille käigus on võimalus ka nahk märjaks saada. Kell 15 lõpeb praktiline tegevus, järgneb mõttevahetus ja talgusupp.Peale talgusuppi vaba tegevus, soovi korral juhendatud tutvumine Koiva pärandkultuurirajaga.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use