Conference “Sustainable Development – Where are we now?”

The conference “Sustainable Development – Where are we now?” is a part of the project “New Rules of the Game” within the Swiss-Croatian Cooperation Program.

The conference “Sustainable Development – Where are we now?” will bring together representatives of civil society organizations, public authorities and institutions to discuss issues that include:

• the history and the concept of sustainable development,

• public policies for sustainable development at international, national, regional and local level,

• the main achievements in achieving sustainable development goals in Croatia,

• examples of good practice of sustainable development of local communities in Croatia and abroad,

• challenges and limitations of the concept of sustainable development.

The conference is a part of the project “New Rules of the Game” within the Swiss-Croatian Cooperation Program. Programme is co-financed by the Government Office for Cooperation with NGOs. The project is implemented by the Association SMART and the partner organizations Delta, Center for Culture of Dialogue, Society “Our Children” Gospić, Rijeka City Library, High School “Ambroz Haračić”, Elementary School „Nikola Tesla“ and the City of Rijeka.Konferencija „Održivi razvoj – Gdje smo sad?“ će okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva, tijela javne vlasti i ustanova kako bi raspravljali o temama koje uključuju:

• povijest i koncept održivog razvoja,

• javne politike za održivi razvoj na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,

• glavni uspjesi u postizanju globalnih ciljeva održivog razvoja i pratećih pokazatelja u Hrvatskoj,

• primjeri dobre prakse održivog razvoja lokalnih zajednica u Hrvatskoj i svijetu,

• izazovi i ograničenja koncepta održivog razvoja.


Konferencija se održava u okviru projekta "Nova pravila igre" u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt provode Udruga za razvoj civilnog društva SMART, kao nositelj, i partnerske organizacije Udruga Delta, Centar za kulturu dijaloga, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića, Gradska knjižnica Rijeka, Srednja škola Ambroza Haračića, Osnovna škola Nikola Tesla i Grad Rijeka.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use