Conference on low carbon economy in the Strategy for the sustainable development of Gdansk metropolitan area

The Conference will offer an opportunity to discuss energy and environmental issues in the context of strategic documents prepared by the Gdansk Metropolitan Area, as well as issues related to financi

The transformation towards a low carbon and circular economy will determine sustainable development at the global, national and regional level. The transformation relates to depletion of resources as well as to an increase in volumes of waste. Metropolitan areas face challenge of leading towards economy which develops in sustainable manner and takes advantage of all available low-carbon technologies and practices.Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i cyrkulacyjnej jest podstawowym wyzwaniem warunkującym perspektywiczny, zrównoważony rozwój zarówno na poziomie naszej planety, kraju i regionów. Związane to jest z jednej strony z wyczerpywaniem zasobów, a drugiej rosnącą ilością odpadów.

Łączy się prawie ze wszystkimi sferami życia.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use