City Coders Hackathon Płock

The aim of the event is to promote Smart City solutions among youths. The applications developed are meant to benefit the local community and advance sustainable development in the region.

The implementation of the Sustainable Development Goals has been one of the main priorities of Płock for many years. The idea of the event is to implement innovative and original projects, but above all to promote and encourage citizens to actively join the city life and stimulate entrepreneurial attitudes among young people. The Płock Hackathon is not only about competition, programming and coding. The event is also a chance to gain comprehensive knowledge and practical advice for participants. Participants in teams of 3, using open databases provided by the City Hall, create applications that correspond with the topics selected by the organizers. During the 36-hour marathon, programmers are supported by mentors and experts who provide the necessary knowledge and help improve the created solutions. Apart from purely technical knowledge in the field of coding, participants also receive support in the area of presentation, marketing and changing their ideas into profitable business. The hackathon ends with project presentations and awarding the best teams.Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju jest jednym z głównych priorytetów miasta Płocka od wielu lat. Ideą jaka przyświeca organizatorom Hackathonu, jest wdrożenie innowacyjnych i oryginalnych projektów, ale przede wszystkim promowanie i zachęcanie obywateli do aktywnego włączania się w życie miasta oraz stymulowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi Płocki Hackathon to nie tylko rywalizacja, programowanie i kodowanie. Wydarzenie jest także zastrzykiem wszechstronnej wiedzy i praktycznych porad dla uczestników. Uczestnicy w 3 osobowych zespołach, korzystając z otwartych baz danych udostępnionych przez Urząd Miasta, tworzą aplikacje, które swoją tematyką i funkcjonalnością odpowiadają wybranym przez organizatorów zagadnieniom. Podczas trwającego 36 godzin maratonu, programistów wspierają mentorzy, którzy przekazują niezbędną wiedzę i pomagają usprawnić tworzone rozwiązania. Poza czysto techniczną wiedzą z zakresu kodowania uczestnicy otrzymują również wsparcie w obszarze prezentacji, marketingu oraz zmiany swoich pomysłów na przynoszący zysk biznes. Hackathon kończy się prezentacjami projektów oraz nagrodzeniem najlepszych drużyn.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use