Circular economy: film screening and discussion

“Unless we go to Circular it’s game over for the planet; it’s game over for society” says creators of the new documentary on circular economy “Closing the loop”.

An economic revolution is necessary to achieve by learning from each other and implementing the good examples of sustainable business models. We invite you to watch the documentary film “Closing the Loop” (https://vimeo.com/254754265) by Graham Sheldon, Telly® and Emmy® Award winner, along with Professor of Sustainable Development Wayne Visser, and have a discussion afterwards. 

 

We kindly invite you to register and participate: https://goo.gl/forms/fMiqoq01HElTrK712

 

More info at: https://www.facebook.com/events/356057094903097/

 Dokumentinį filmą “Closing the Loop” (https://vimeo.com/254754265) kūrė "Telly®" ir "Emmy®" apdovanojimų laimėtojas Graham Sheldon, kartu su darnaus vystymosi ekspertu prof. Wayne Visser.

Tai optimistiškas filmas, siūlantis inovatyvius sprendimo būdus.

Remiantis JT darnaus vystymosi tikslais, dokumentinis filmas apžvelgia penkias pagrindines strategijas, skirtas žiedinei ekonomikai pasiekti - sumažinti, pakartotinai naudoti, perdirbti, atnaujinti ir iš naujo išrasti - parodant pavyzdžius iš Europos, Lotynų Amerikos ir Afrikos. ”Closing the Loop” filme, taip pat, pateikiamos ekspertų iš Pasaulio ekonomikos forumo, Kembridžo ir Harvardo universitetų įžvalgos.

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti: https://goo.gl/forms/fMiqoq01HElTrK712

Daugiau info: https://www.facebook.com/events/356057094903097/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use