Cigarette butts-free Musumägi

The campaign “The Sea Starts Here”, aimed at improving the health of Estonian rivers, lakes, and the Baltic Sea, and, above all, raising the environmental awareness of the Estonian people.

Help boost a good initiative!

This Saturday, September 19, World Cleanup Day will take place again. This is the largest civic initiative in the history of the world, which originated in Estonia and to which 180 countries have now joined.

This year, the focus is on small rubbish. We will meet at 11 am on Musumägi, where we pick up cigarette butts and other small rubbish and then move to clean Kanutiaed.

The cleaning campaign “Konivaba Musumägi” (“Cigarette butts-free Musumägi” takes place in cooperation with the City Centre Police Department and the non-profit association ”Pühapäevane prügikoristus piknikuga” ( “Sunday garbage collection with a picnic”). On the same day, this NGO organizes cigarette butts cleaning marathons in different parts of Tallinn.

The venture starts from Musumägi and will last up to three hours. You can also join us for a shorter time. Participants in the cleaning campaign will be provided with gloves and other necessary tools.

Let’s make Musumägi cigarette butts-free!Aita heale algatusele suuremat hoogu anda!

Sel laupäeval, 19. septembril, toimub taas Maailmakoristuspäev. Tegu on maailma ajaloo suurima kodanikualgatusega, mis on alguse saanud just Eestist ja millega on nüüdseks liitunud 180 riiki.

Sel aastal on fookuses väikeprügi ning sellest tulenevalt ootame teid kell 11 Musumäele, kus korjame suitsukonisid ja muud väiksemat prahti ning seejärel liigume koristama Kanutiaeda.

Koristusaktsioon „Konivaba Musumägi“ toimub koostöös Kesklinna politseijaoskonna ja mittetulundusühinguga Pühapäevane prügikoristus piknikuga. Nimetatud MTÜ korraldab samal päeval konikoristusmaratone Tallinna eri kohtades.

Musumäelt algav ettevõtmine kestab kuni kolm tundi, liituda saab ka lühemaks ajaks. Koristusaktsioonis osalejatele antakse kindad ja muud vajalikud töövahendid.

Teeme Musumäe konivabaks!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use