Children’s Day in The Chancellery of the Prime Minister of Poland

Children’s Day in the gardens of the Chancellery of the Prime Minister of Poland organized by Ministry of Environment

Ministry of Environment of Poland coorganizes the Children’s Day in the gardens of the Chancellery of the Prime Minister. Ministry, together with subordinated units, such as Regional Diractorate of State Forests in Warsaw, Polish Geological Institute and Polish National Parks will offer various attractions for children: ecological games, performances, educational workshops like beekeeping or archeological lessons. Through this games and activities younglings will learn i.a. about how to protect the environment, how to distinguish diffrent types of animals and plants and how to have a positive ecological impact on the area they live in. It is crucial to educate the children from a very young age about the improtance of ecology and effects of our everyday actions on the environment.Ministerstwo Środowiska jest współorganizatorem Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Razem ze swoimi jednostkami podległymi, takimi jak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny i Parki Narodowe, Ministerstwo przygotowało dla dzieci wiele atrakcji, jak np: ekologiczne gry i zabawy, przedstawienia, edukacyjne warsztaty archeologiczne czy zajęcia z bartnikiem. Poprzez te aktywności najmłodsi będą mieli okazję nauczyć się między innymi o tym, w jaki sposób ochraniać środowisko, jak odróżniać poszczególne gatunki roślin i zwierząt, oraz w jaki sposób pozytywnie wpływać na stan swojej najbliższej okolicy. Bardzo ważne jest, by już od najmłodszych lat edukować dzieci o istotności ekologii oraz wpływu naszych codziennych aktywności na środowisko naturalne.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use