Campaign “We are here to care”

For the second year in a row, Estonia’s largest social company Sõbralt Sõbrale cooperates with domestic societal responsible businesses and teams.

For the second year in a row, Estonia’s largest social company Sõbralt Sõbrale incorporated with domestic societal responsible businesses and teams have launched a campaign “I’m here to care”.

Companies and teams participating in the collaborative project will start cleaning the world from their wardrobes and cabinets, bring the goods to Sõbralt Sõbrale stores and support the development of young people in Estonia through sales and their material and mental well-being.

Children and young people get empowered, first, through a Sõbralt Sõbrale social project “Door towards dreams”, which offers financial support to fulfill children’s dreams. Another output is the offer of free advisory service up to 19 years of age from the Sõbralt Sõbrale Counseling Centre.

Businesses have the opportunity to choose which cause they want to support. Donated products are sold in stores from 20 September to the end of November.

With this venture, we want to bet together and say, “We are here to care” and we want to guide people’s thoughts on recycling, the environment, charity, and the well-being of Estonian children and young people. We care about the environment and the people around us!

We believe that we can create opportunities for good change together. If you are interested to cooperate, contact us at merle@sobraltsobrale.ee Teist aastat järjest ühendab Eesti suurim sotsiaalne ettevõte Sõbralt Sõbrale käed kodumaiste ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete ja meeskondadega

Koostööprojektis osalevad ettevõtted ja meeskonnad alustavad maailma koristamist omaenda garderoobidest ja kappidest, toovad kauba Sõbralt Sõbrale kauplustesse ning toetavad müügitulu abil Eesti noorte arengut ning nende materiaalset ja vaimset heaolu. Nii ei jõua ühe majapidamise jaoks ebavajalikud, kuid korras ja terved asjad prügimäele, vaid leiavad endale uue omaniku ning ühtlasi saab õnnelikuks mõni abivajaja – alguse saab Hoolime Koos ringlus.

Lapsed ja noored saavad võimestatud esiteks läbi Sõbralt Sõbrale projekti “Uks unistuste suunas”, mis pakub rahalist toetust unistuste täitumiseks, olgu need seotud huvide, õpingute või tervisega. Näiteks on toetatud 6-aastase tüdruku osalemist leinalaagris või tasutud ühe noormehe koolilõunad terveks õppeaastaks. Teiseks väljundiks on tasuta nõustamisteenuse pakkumine kuni 19-aastastele noortele Sõbralt Sõbrale nõustamiskeskuses.

Ettevõtetel on võimalus valida, kumba projekti nende poolt kogutud kaup toetab. Annetatud tooted on müügil kauplustes alates 20. septembrist novembri lõpuni.

Selle ettevõtmisega tahame üheskoos panustada ja öelda: “Me oleme siin, et hoolida” ning soovime suunata inimeste mõtteid taaskasutusele, keskkonnahoiule, heategevusele ning Eesti laste ja noorte heaolule. Hoolime koos keskkonnast ja inimestest meie ümber, ühine meiega!

Me usume, et üheskoos märgates ja hoolides saame luua võimalusi headeks muutusteks. Koostööks kirjuta merle@sobraltsobrale.ee Hea eeskuju on nakkav, ühine meiega!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use