Business forum – The art of being an entrepreneur

The purpose of the forum is to inspire entrepreneurs to innovative and sustainable business. To create a bridge between business and artists, creative industries.

This will be the seventh year of the forum, reflecting how creative business can be. The focus is sustainability – one of the most important business factors that affects business thinking, strategic decision-making and daily processes in every company. Exciting stories will be shared by both: experienced and young, prospective entrepreneurs. The forum will be a great place for establishing new contacts and generating innovative business ideas.

Come to the forum if you are:

1. an entrepreneur who is interested in the experience of others and wants to improve and develop;

2. an artist, a representative of creative industries, a craftsman who would like to sell his works more widely on the market;

3. a young entrepreneur who has recently started his journey;

4. person studying business, creative industries, technology;

5. person who has ever wondered what it would be like if I started my own business!Forums norisināsies jau septīto gadu, atspoguļojot, cik daudzveidīga un radoša var būt uzņēmējdarbība. Šī gada fokuss ir ilgtspēja – viens no nozīmīgākiem uzņēmējdarbības faktoriem, kas ietekmē biznesa domāšanu, stratēģisku lēmumu pieņemšanu un ikdienas norises ikvienā uzņēmumā. Ar aizraujošiem stāstiem dalīsies gan pieredzes bagāti, gan jauni un perspektīvi uzņēmēji. Forums būs lieliska vieta jaunu kontaktu dibināšanai un inovatīvu biznesa ideju ģenerēšanai.


Nāc uz forumu, ja esi:

1. uzņēmējs, kuram interesē citu pieredze un vēlies pilnveidoties un attīstīties;

2. mākslinieks, radošo industriju pārstāvis, amatnieks, kas vēlētos, savus darbus realizēt plašāk tirgū;

3. jauns uzņēmējs, kas nesen sācis savu ceļu;

4. jaunietis, kas studē uzņēmējdarbību, radošās industrijas, tehnoloģijas;

5. cilvēks, kas kaut vienu reizi mūžā ir iedomājies, kā būtu, ja es izveidotu savu uzņēmumu!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use