Bird of prey protection in Slovakia

We jointly protect birds against the crashes into the lines. We help with installation of eco-barriers to the poles of the lines, and we install the so-called “deflectors” on the high-voltage lines.

Bird of prey protection in Slovakia – their main focus is protecting wild birds of prey and owls in nature all over Slovakia. This organisation has systematically been dealing with the impact of overhead lines on avifauna for many years. For more than 20 years environmentalists and we have been jointly working on the harmony between the landscape and industry on this territory which is also a part of the distribution area of ZSE. We jointly protect birds against the crashes into the lines. We help with installation of eco-barriers to the poles of the lines, and we install the so-called “deflectors” on the high-voltage lines, which minimize the risk of crashes into the lines even in bad weather conditions. So far, we have spent more than a million Eur to make the lines more environmental.   As a part of the pilot project, the ornithologists and we agreed upon the installation of 20 boots on the poles. Since the initiative was of great success, this year we installed another 200 boots in Veľké Kostoľany. The ornithologists chose the location, defined parameters and proposed the placement. We provided the boots and their installation on 110 kV poles in our distribution territory, because, due to safety reasons, such kind of work can be done only by our employee – that have undergone a specialised training. In this way, birds are more safe against predators, and the trees on which the boots have been installed will not be cut downOchrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky. Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi už viac ako 20 rokov. Naša dlhoročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení sme doteraz celkovo vynaložili viac ako milión eur.

S ornitológmi sme sa v rámci pilotného projektu dohodli na inštalovaní 20 búdok na stožiare. Vzhľadom na jeho úspech sme v tomto roku nainštalovali ďalších 20 pri Veľkých Kostoľanoch. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom. Vtáctvo je na stožiaroch viac v bezpečí voči predátorom, rovnako nehrozí napríklad výrub stromov, na ktoré sa búdky umiestňujú tiež. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use