Beach Cleaning

Beach cleaning

•Beach cleaning Καθαρισμός Παραλίας με απώτερο στόχο τόσο την ευεσθητοποίηση των εργαζομένων μας αλλά και της τοπικής κοινόητας 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use