Baš je IN biti GREEN 3 / It is IN to be GREEN 3

Project activities are intended for the education and cooperation of high school and upper elementary school students in activities related to the goals of sustainable development.

Project activities are intended for the education and cooperation of high school and upper elementary school students in activities related to the goals of sustainable development, especially action in the field of climate, adopting the importance of the Reduce – Reuse – Recycle (R-R-R) model as well as sustainable (green) consumption. Faced with the consequences of climate change and the complete transformation of climatic areas, we must realize that it is high time for action and the start of joint cooperation of all participants. Referring mostly to the 13th goal of sustainable development – preservation of climatic characteristics, we set the goal of our project activities: how each individual can act according to the Reduce – Reuse – Recycle model and how to effectively promote green consumption. Students will be able to: • list and briefly explain the goals of sustainable development • describe the model R -R -R and explain its meaning • interpret what is meant by climate change • promote knowledge about climate change • present ideas within the local community and other schools in order to become directly acquainted with the real indicators of climate featuresProjektne aktivnosti namijenjene su edukaciji i suradnji učenika srednjih škola i viših razreda osnovnih škola u aktivnostima vezanim uz ciljeve održivog razvoja osobito; djelovanja u području klime,; usvajanju važnosti modela Reduce - Reuse- Recycle (R-R-R) kao i održive (zelene) potrošnje. Suočeni s posljedicama klimatskih promjena i potpunom transformacijom klimatskih područja, moramo osvijestiti da je krajnje vrijeme za djelovanje i početak zajedničke suradnje svih sudionika. Referirajući se najviše na 13. cilj održivog razvoja – očuvanje klimatskih osobitosti, postavili smo cilj svojih projektnih aktivnosti: kako svaki pojedinac može djelovati po modelu Reduce – Reuse – Recycle te kako efikasno promovirati zelenu potrošnju. Učenici će moći: nabrojati i ukratko objasniti ciljeve održivog razvoja opisati model R -R -R i objasniti njegovo značenje protumačiti što se podrazumijeva pod klimatskim promjenama; promovirati znanje o klimatskim promjenama predstaviti; ideje unutar lokalne zajednice i ostalih škola kako bi se izravno upoznali s pravim indikatorima klimatskih značajki.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use