Akcja „Drzewko za butelkę”! / “Tree for a bottle”!

PKN ORLEN S.A. po raz IV organizuje akcję „Drzewko za butelkę”, w roku 2019 sprzątając plażę i lasy wokół Jeziora Grabina k/Płocka.

“Tree for a bottle” is an annual initiative of the implementers of the Responsible Care Program, their employees with families, other institutions, local government authorities. It consists in collecting PET bottles, waste paper, electro-waste or cleaning up rubbish from the immediate area. Participants of the action, for collected waste, receive seedlings of trees to plant in their town. The aim of the campaign is to popularize among participants the care for the natural environment and to raise ecological awareness.

PKN ORLEN for the sixth time organizes the campaign “Tree for a bottle”, in 2019 volunteers will be cleaning up the beach and forests around Lake Grabina near Płock.

The campaign is conducted as a part of the Responsible Care Program which is carried out by the chemical industry all over the world. In Poland 22 companies from the chemical sector have implemented the RC Program, which voluntarily implements activities to protect the environment, health and increase safety.„Drzewko za butelkę” to coroczna inicjatywa realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”, ich pracowników wraz z rodzinami, placówek oświatowych, władz samorządowych, polegająca na zbieraniu butelek PET, makulatury, elektrośmieci lub sprzątaniu śmieci w najbliższej okolicy. Za zebrane odpady uczestnicy akcji otrzymują sadzonki drzew, które sadzą w swojej miejscowości. Celem akcji jest zaszczepienie w uczestnikach dbałości o stan środowiska naturalnego i podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej.

PKN ORLEN S.A. po raz IV organizuje akcję „Drzewko za butelkę”, w roku 2019 sprzątając plażę i lasy wokół Jeziora Grabina k/Płocka.

Akcja prowadzona jest w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska – prośrodowiskowego programu realizowanego przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce realizatorami Programu są 22 firmy sektora chemicznego, w tym PKN ORLEN S.A., które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use