Lekcje w szkole i w lesie o zrównoważonym rozwoju.

Lekcje dla uczniów szkół podstawowych i zajęcia dla osób odwiedzających ośrodek o zrównoważonym rozwoju na przykładzie leśnictwa. Lasy Polski na tle lasów świata, a cele ZR.

Lekcje dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęcia dla zwiedzających centrum o zrównoważonym rozwoju na przykładzie leśnictwa. Lasy Polski na tle lasów świata a cele ZR..Lekcje dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęcia dla zwiedzających OEPL w Jeziorach Wysokich o zrównoważonym rozwoju - na przykładzie leśnictwa. Lasy Polski na tle lasów świata a cele ZR.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use