Festyn Klimatyczny w Pruszczu Gdańskim

Zapobieganie, łagodzenie, adaptacja do zmian klimatu. Antropogeniczne zmiany klimatu mają wpływ na naszą przyszłość. Nie uda się całkowicie im zapobiec, ale możemy mieć wpływ na to by je spowolnić.

Under the Patronage of the Mayor, the Climate Festival, an educational event included in the city’s calendar of events, will take place. We will be considering climate change. We will organize a meeting involving the local community, children and youth from schools, external institutions and municipal companies. Attractions in 4 zones related to 4 elements: earth, air, fire and water will refer to each of them. Additional attractions will be on the stage and nearby. In addition, a knowledge zone will be created, in which invited guests with expert knowledge will provide substantive information. In each of the zones there will be games and activities closely related to the topic of the zone. Through active participation in shaping the city’s climate policy, each participant will feel social responsibility for making decisions and implementing appropriate measures to personally take care of the urban ecosystem. We will debate, play and shape the city’s climate policy together.Pod Patronatem Burmistrza, odbędzie się Festyn Klimatyczny, wydarzenie edukacyjne wpisane w kalendarz imprez miasta. Będziemy rozważać nad zmianami klimatu. Zorganizujemy spotkanie włączając w nie lokalną społeczność, dzieci i młodzież ze szkół, instytucje zewnętrzne i spółki miejskie. Atrakcje w 4 strefach związanych z 4 żywiołami: ziemią, powietrzem, ogniem i wodą będą nawiązywały do każdego z nich. Dodatkowe atrakcje będą na scenie oraz w jej pobliżu. Ponadto utworzona zostanie strefa wiedzy, w której zaproszeni goście z ekspercką wiedzą, będą udzielali merytorycznych informacji. W każdej ze stref odbywały się będą gry i zabawy związane ściśle z tematem strefy. Poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki klimatycznej miasta, każdy uczestnik czuł będzie społeczną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i realizację odpowiednich działań by osobiście zadbać o miejski ekosystem. Będziemy debatować, bawić się i kształtować wspólnie politykę klimatyczną miasta

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use