Dead is NOT bad! Secrets of the dead wood – the educational excursion

Dead is NOT bad! Secrets of the dead wood

The educational excursion with the Park’s Ranger in the Sąspowska Valley – one of the most natural and charming places in the Ojcow National Park.

Dead is NOT bad! Secrets of the dead wood

The educational excursion will take place in the Sąspowska Valley – one of the wildest place in the Park, which is located just right next to the centre of the Ojców village. The main theme of the walk will be dedicated to various ways of protection with main focus on the role of the deadwood in the forest.Nie martw się martwym drzewem!


Spacer edukacyjny Doliną Sąspowską - jednym z "najdzikszych" miejsc Ojcowskiego Parku Narodowego, graniczącego z gwarnym centrum miejscowości Ojców. Spacer będzie poświęcony różnym sposobom ochrony przyrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę lasu i rolę martwych drzew.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use