Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Chełmno

Działania skierowane do mieszkańców. Działania mają na celu podniesienie świadomości o pochodzeniu zanieczyszczeń powietrza. Działania będą namawiać mieszkańców do zmiany nawyków, zmiany stylu życia.

Activities directed at residents. The activities are directed at raising awareness about the origin of air pollutants. The activities will persuade residents to change their habits and lifestyle.Activities directed at residents. The activities are directed at raising awareness about the origin of air pollutants. The activities will persuade residents to change their habits and lifestyle.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use