CUKolreka – Library for employees of ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o

Library for employees of ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o

 Hi Team,

Closed circuit economy poses

challenges for us. Our goal is the rational use of resources and the reduction of negative environmental impact of manufactured products.

We aim to create measures to

ensure that products and raw materials remain in the economy as long as possible and that they are recycled to the form a closed loop.

As a company we want to contribute

positively by introducing office library for employees of ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Do you have a book at home that

you have already read, or a book that was given to you but you are not interested in reading it, or maybe a book that you no longer need? Please bring it with you to the office and give it a second life.

The collected books will be displayed on the display case in the corridor on the 5th floor, where each employee will have access to them.

I will be collecting books from

you between 8th and 21st of September (5th floor, room B11)

As Brandon Mull once said “An

unread book does nobody any good. Stories happen in the mind of a reader, not among symbols printed on a page.”Koleżanki i koledzy,

gospodarka o obiegu zamkniętym stawia przed Nami wyzwania, których celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.

System obejmuje działania zmierzające do tego, by produkty i surowce pozostawały w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe i powtórnie przetwarzane tworzyły zamkniętą pętlę.

Chcemy, aby jednym z takich działań w Naszej Spółce była „CUKoteka” – biblioteczka dla pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Jeżeli masz w domu książkę, którą już przeczytałeś, a może był to pochopny zakup, nietrafiony prezent lub książka, która ci się po prostu znudziła przynieś ją – zyska drugie życie.

Zebrane książki zostaną wystawione w witrynie na korytarzu na 5 piętrze, gdzie każdy pracownik będzie miał do nich dostęp.

Z książkami zapraszam do mnie na 5 piętro pokój B11.

Zbiórka trwa od 08-21.09.2020r.

Książka, której nikt nie bierze w ręce traci swą magiczną moc. Nie można jej zmarnować! Niech inni się nią nacieszą!!! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use