EDUCATION EVENT – VISIT IN LOCAL CENTER OF AGROBIOMASS IN GNIEWKOWO

Education event addressed to young people – Open Day at ASKET Local Center of Agrobiomass: demonstration of BIOMASSER briquetting line and knowledge contest about Renewable Energy Sources.

Our aim is to promote Renewable Energy Sources, especially briquettes produced from available grassy plants called Golden Coal. We support elimination of fossil fuel applied for heating. Our technology can be used wherever biomass is available. Combusting briquettes has beneficial effect on climate and environment. BIOMASSER technology is the simplest way of processing biomass and it is available for everyone as it does not require specialized equipment.

Our campaign is addressed to young people.Naszym celem jest promocja Odnawialnych Źródeł Energii, zwłaszcza brykietów, wyprodukowanych z dostępnej agrobiomasy trawiastej, zwanych Złotym Węglem. Popieramy eliminację paliw kopalnych stosowanych w celach opałowych. Nasza technologię można zastosować wszędzie, gdzie jest dostęp do biomasy. Proces spalania brykietów ma korzystny wpływ na klimat i środowisko naturalne. Technologia BIOMASSER to najprostszy sposób przetwarzania biomasy, dostępny dla każdego, gdyż nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Nasza akcja edukacyjna skierowana jest do młodych ludzi.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use