V Roztocze Bike Rally Green Velo 2019

V Roztocze Bike Rally Green Velo 2019 is one of the main sport and tourist events in the Lubaczów poviat.

This year, we will celebrate the V edition of the Cycling Rally Green Velo 2019 wchich from the small event becamed the recognizable brand in Poland. ( In 2018 r. participation was attended by 400 people).

Every year, the route of the rally is changed, which means that participants can learn about the historical and cultural monuments of the Lubaczów poviat.W tym roku przypada V edycja Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Green Velo 2019, który z małej lokalnej imprezy stał się marką rozpoznawalną w całej Polsce. Każdego roku zauważamy wzrost zainteresowania rajdem, co przekłada się na liczbę uczestników ( w 2018 r. udział wzięło 400 osób).

Każdego roku zmieniana jest trasa rajdu, co powoduje, że uczestnicy mogą poznawać niezwykłe zabytki historyczne i kulturowe powiatu lubaczowskiego. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use