Be eco – let’s make a shopping bag. Macrame online workshops.

Because of the ESDW, ANWIL S.A. offered their employees the worshops where they will have the chance to make shopping bag by themselves, as an alternative for single use plastic bags.

The constant element of the strategy of ANWIL SA company is enviromental care, one of which is eco-friendly initiatives for employees. This is why ANWIL SA proposed the workshops how to substitute the plastic bags as the celebration of European Week of CSR. „Be eco – let’s make a shopping bag” it’s an online course, where macrame expert will show step by step how to make a useful eco bag. Such bag not only is a famous eco trend, but also has a wide spectrum of daily use – we can take it for shopping, for a walk or offer as a gift.

Participants received a rope made out of 100% recycled cotton and detailed instructions how to prepare for the workshops. Bądź eko – zrób sobie torbę na zakupy

Makramowe warsztaty online


ANWIL S.A. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zaproponowała swoim pracownikom własnoręczne wykonanie alternatywy dla jednorazowych toreb foliowych.

Stałym elementem strategii ANWIL SA jest troska o środowisko, zakładająca m.in. inicjatywy proekologiczne dla pracowników firmy. Dlatego ANWIL w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zaproponowała swoim pracownikom alternatywę dla toreb foliowych. Warsztaty online „Bądź eko – zrób sobie torbę na zakupy” to inicjatywa podczas, której ekspertka w technice makramowej, pokaże, jak krok po kroku stworzyć praktyczną eko torbę. Taka torba nie tylko wpisuje się w najnowsze światowe trendy ekologiczne, ale też może mieć szerokie zastosowanie na co dzień – można ją zabrać ze sobą do sklepu, na spacer lub komuś podarować.

Uczestnicy warsztatów otrzymali sznur wykonany w 100% z bawełny z recyklingu oraz szczegółowe instrukcje, w jaki sposób przygotować się do warsztatów.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use