Bądź eko na 5 !

Let us remember that the days that have been written down have their holidays in the calendar year. However, we want our children to care for the environment at all times.

Monday will be the day of a nature. Pupils will have an opportunity to not be asked by teachers that day. Also, there will be prepared an exhibition ,, The Earth is a beautiful planet’’.

Tuesday will be the day of the Sun. That day, a big ecology test will be organized at our school. The pupils from classes I-III and IV-VIII will take part in it ( two children from each class). The ecology test will take place in the gym. Every child will get a smiley badge.

Wednesday will be the day of the Earth. Each class will do an art work  ,,Be serious and cheerful with ecology’’.Moreover, the children will clean the area around the school.

Thursady will be the day of a water. There will be arranged the art competition  for classes I-III ,, I save the water’’.

Friday will be the ecology day. There will be organized the ceremonial ending of the ecological week.Poniedziałek będzie dniem natury. Uczniowie mają możliwość być niepytani przez nauczycieli. Przygotowana zostanie wystawa ,, Ziemia to piękna planeta''.

Wtorek będzie dniem słońca. Zostanie zorganizowany wielki test wiedzy ekologicznej dla klas I-III oraz IV-VIII, z każdej klasy będą wybrane dwie osoby. Test odbędzie się na sali gimnastycznej. Każdy uczeń w szkole otrzyma plakietkę z napisem ,, Uśmiechnij się''.

Środa będzie dniem Ziemi. Każda klasa wykonuje pracę plastyczną ,, Bądź z ekologią na serio i na wesoło''. W tym dniu uczniowie będą sprzątać teren wokół szkoły.

Czwartek będzie dniem wody. Zostanie zorganizowany konkurs plastyczny dla klas I-III ,, Oszczędzam wodę''.

Piątek będzie dniem ekologii. Zostanie zorganizowane uroczyste zakończenie tygodnia ekologicznego.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use