I’m green

Following the ESDW event, the Oil and Gas Institute – National Research Institute – is preparing an exhibition presenting the Institute’s scientific achievements in the field of environmental care.

Following the ESDW event – Oil and Gas Institute – National Research (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy) Institute is preparing an exhibition presenting the Institute’s scientific achievements in the field of environmental care. The exhibition will present, among others, actions in the field of land remediation after the hydrocarbon exploration or production processes, biofuel certification system, explain what Sulfate Reducing Bacteria is all about and introduce many other solutions and patents of the Institute in the field of environmental protection and sustainable development.

Translated with www.DeepL.com/TranslatorW nawiązaniu do wydarzenia ESDW Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje wystawę prezentującą naukowe osiągnięcia Instytutu w zakresie dbania o środowisko naturalne. Zaprezentowane będą między innymi działania w zakresie remediacji terenu po procesach poszukiwania lub eksploatacji węglowodorów, system certyfikacji biopaliw, wytłumaczymy na czym polega działanie Sulfate Reducing Bacteria oraz przybliżymy wiele innych rozwiązań i patentów Instytutu w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use