ESG – What does this acronym stand for and why does environmentally equal economically

A nationwide online lesson led by a well-known financial blogger is a response to the expressed desire of young people to expand their knowledge in this area and implement changes in their communities

The Warsaw Institute of Banking, as part of Sustainable Development Week, is launching a pilot of a new educational project focused on ESG issues. According to a survey conducted by the organizer, topics related to ESG and sustainable development are still perceived as areas of knowledge deficit among Polish students. A nationwide online lesson led by a well-known financial blogger is also a response to the expressed desire of young people to expand their knowledge in this area and implement changes in their communities, including schools.Warszawski Instytut Bankowości w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju rozpoczyna pilotaż nowego projektu edukacyjnego skupionego na tematyce ESG. Jak wynika z przeprowadzonego przez organizatora badania - zagadnienia związane z ESG i zrównoważonym rozwojem wciąż mogą być postrzegane w kategorii deficytów wiedzy polskich uczniów. Ogólnopolska lekcja online prowadzona przez znanego blogera finansowego jest również odpowiedzią na wyrażaną przez młodych chęć poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie i wdrażania zmian w swoim otoczeniu - w tym w szkołach.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use