Less plastic waste

Educational campaign that promotes the idea of “less waste”. Encouraging employees to give up one-off packaging

On 5 June the grand opening of the new factory canteen will take place. Environmental aspects played a major role in the implementation of the project. We chose a pro-ecological solution including energy-efficient lighting and equipment (new generation of convection ovens, dishwashers using less water). We also decided to leave the disposable dishes and this was one of the conditions when choosing a new operator.

On the opening day, an educational campaign on the idea of ​​” less waste” will be organized. To promote this approach, each employee will receive a reusable lunch container in the deposit. Thanks to this, when buying take-out meals, they will not have to to use one-off packaging.5 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kantyny zakładowej. Przy realizacji projektu dużą rolę odgrywały aspekty środowiskowe. Wybieraliśmy rozwiązanie proekologiczne m.in. energooszczędne oświetlenie i wyposażenie (nowa generacja pieców konwekcyjnych, zmywarki zużywające mniejszą ilość wody). Zdecydowaliśmy się również na odejście od jednorazowych naczyń i był to jeden z warunków przy wyborze nowego operatora.

W dniu otwarcia zorganizowana będzie akcja edukacyjna dotycząca idei "śmieć mniej". Aby propagować to podejście każdy z pracowników otrzyma w depozyt pojemnik wielokrotnego użytku na lunch. Dzięki temu przy zakupie posiłków na wynos nie będzie musiał korzystać z opakowań jednorazowych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use