“Urodziny Jarzębiny” – Światowy Dzień Drzewa

Do aktywności ekologicznej przedszkola zachęciło usytuowanie go w okolicy Leśnictwa Smolno i Bydgoszcz, w tym Rezerwatu Dziki Ostrów. Od lat placówka włącza się we wszystkie działania ZR.

„Jarzebinka’s Birthday” is an event, periodically organized by the Local Government Kindergarden in Brzoza, which celebrates the International Tree’s Day.

The Kindergarden has been spreading the concept of sustainability and joining the local community into nature-friendly activities for many years.

In 2021, the Kindergarden was awarded and was given the Master Eko Certificate for its activities in this regard.

Thanks to our teachers’ knowledge and abilities, involving educational and upbringing measures, all of the goals are very well carried out during the school year.

Thereby, both children’s, workers’, parents’ and the local communities’ awarness of taking care for nature, is constantly increased.

This year, on Jarzebinka’s Birthday, in order to enrich our Kindergarden’s garden, some of the teachers and some of the children, planted several of the rowanberry trees.

Moreover, our preschoolers, made an artworks under the title of „The rowanberry’s basket”. And, they handed them over to some befriened institutions, sending their concern about sustainable developmet of our nature.„Urodziny Jarzębiny” – jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie z okazji Światowego Dnia Drzewa przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie. Od wielu lat, w sposób ciągły placówka upowszechnia koncepcję zrównoważonego rozwoju i włącza środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie. W roku 2021 przedszkole, za swoją działalność w tym zakresie otrzymało wyróżnienie w postaci Certyfikatu Master Eko. Wiedza i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno-wychowawczych w zakresie ZR pozwala realizować jego cele w ciągu roku szkolnego, a tym samym podnosić świadomość dzieci, pracowników, rodziców i społeczności lokalnej na ten temat. W bieżącym roku na „Urodziny Jarzębiny” nauczyciele zaplanowali wzbogacenie ogrodu przedszkolnego o nowe drzewka jarzębiny, które zasadziły dzieci z poszczególnych grup. Ponadto przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Koszyczek jarzębiny” i wręczyły zaprzyjaźnionym instytucjom wraz z przesłaniem troski o zrównoważony rozwój.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use