ZIELENI MISIE

Waste segregation workshops ; Plant exchange.

At the waste segregation workshop, students will, among other things, have the opportunity to test their knowledge of waste segregation. But above all, it is about forming the belief that each of us can make a positive difference to our piece of the world by caring for the environment.

Potted plants not only look beautiful but, above all, clean the air in our homes. It is therefore worth having them and exchanging and sharing them.Na warsztatach dotyczących segregacji odpadów, uczniowie będą m.in. mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z selekcjonowania odpadów. Ale przede wszystkim chodzi o kształtowanie przekonania, że każdy z nas może pozytywnie zmienić swój kawałek świata, dbając o środowisko naturalne.

Rośliny doniczkowe nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim oczyszczają powietrze w naszych mieszkaniach. Warto zatem je mieć i się nimi wymieniać i dzielić.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use