Eko uprawa

Dzieci z przedszkola załóżyły kącik przyrody a w nim zasiały stokrotki i rumianek z ekokarteczek z recyklingu w których znajdowały się nasiona. Akcja we współpracy z z PSG Koszalin.

Dzieci z przedszkola załóżyły kącik przyrody a w nim zasiały stokrotki i rumianek z ekokarteczek z recyklingu w których znajdowały się nasiona. Akcja we współpracy z z PSG Koszalin. Dzieci z przedszkola załóżyły kącik przyrody a w nim zasiały stokrotki i rumianek z ekokarteczek z recyklingu w których znajdowały się nasiona. Akcja we współpracy z z PSG Koszalin. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use