bardusch Polska – the environment is important to us

As a company dealing with the rental and service of workwear, we decided to highlight pro-environmental initiatives in our company.

In the week of sustainable development, we decided to involve our employees in initiatives for the environment and sustainable development. Due to the high risk of our society being affected by the energy crisis, as a Group, we established a pan-European crisis team and educated our employees in this regard.

Responding to the challenges of the circular economy, we will recall the principles of waste segregation. We will clarify the waste management system in our company.

We also organize an event during which our employees will get to work in a CO2-free way.

We also decided to involve the local community. Together with other institutions, we decided to provide pieces of paper that are printed on one side only and do not have personal data. For us, such cards are useless, but in kindergarten they get a second life.
We also financially supported the local basketball team.W tygodniu zrównoważonego rozwoju postanowiliśmy zaangażować naszych pracowników w inicjatywy na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Z racji wysokiego ryzyka dotknięcia naszego społeczeństwa kryzysem energetycznym, jako Grupa powołaliśmy ogólnoeuropejski zespół kryzysowy oraz przeprowadziliśmy edukację naszych pracowników w tym zakresie.

Odpowiadając na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym, przypomnimy sobie zasady segregacji śmieci, zwłaszcza tych, które sprawiają najwięcej trudności. Doprecyzujemy też system zarządzania odpadami w naszej firmie.

Organizujemy również event, podczas którego nasi pracownicy dotrą do pracy nie emitując CO2.

Postanowiliśmy także zaangażować społeczność lokalną. Razem z zaprzyjaźnionymi instytucjami postanowiliśmy przekazać kartki papieru, które są zadrukowane tylko z jednej strony i nie posiadają danych osobowych. Dla nas takie kartki są nieużyteczne, jednak w przedszkolu otrzymują one drugie życie.

Wsparliśmy finansowo lokalną drużynę koszykarską.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use