Take care of your body and mind.

This year, we want to focus on physical and mental health. It is important how we care for our well-being and what we eat. Health awareness is essential.

What children eat and drink during their early years can affect their health for many years to come. General eating habits are formed in the first few years of life, so it is important to encourage your children to eat nutritious food.

Being mentally healthy during childhood means reaching developmental and emotional milestones and learning healthy social skills and how to cope when there are problems. Mentally healthy children have a positive quality of life and can function well at home, in school, and in their communities.To, co dzieci jedzą i piją we wczesnych latach życia, może wpływać na ich zdrowie przez wiele lat. Ogólne nawyki żywieniowe kształtują się w pierwszych latach życia, dlatego ważne jest, aby zachęcać dzieci do spożywania pożywnego jedzenia.

Bycie zdowym psychicznie w dzieciństwie oznacza osiągnięcie rozwojowego i emocjonalnego kamienia milowego. Nauczenie się zdrowych umiejętności społecznych i radzenia sobie z problemami. Zdrowie psychicznie dzieci ma pozytywny wpływ na jakość życia i prawidłowe funkcjonowanie w domu, szkole i społeczności.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use