Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi w regionie

Postaramy się wyjaśnić uczniom, jak dbać o wodę i racjonalnie z niej korzystać.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

– Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas lekcji biologii pt.: „Woda i jej rola w przyrodzie” – (klasa 5-6).

– Lekcja doświadczalna z wykorzystaniem pomocy zakupionych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” – badanie właściwości wody (klasa 4-6).

– Wyjaśnienie idei zrównoważonego rozwoju. Omówienie następstw i zagrożeń wynikających

z nieracjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi – pogadanka w klasach 5-8.

– Wyjazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu – warsztaty edukacyjne(klasa 4-5).

– Warsztaty z wędkowania na Łowisku Jeleśnia – Staw rybny w górach Beskidu Żywieckiego, w miejscowości Jeleśnia (klasa 5-7) – przyrodnicza i rekreacyjna rola zagospodarowania terenu po żwirowisku.W ramach projektu zostaną zrealizowane:

- Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas lekcji biologii pt.: „Woda i jej rola w przyrodzie” – (klasa 5-6).

- Lekcja doświadczalna z wykorzystaniem pomocy zakupionych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” – badanie właściwości wody (klasa 4-6).

- Wyjaśnienie idei zrównoważonego rozwoju. Omówienie następstw i zagrożeń wynikających

z nieracjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi – pogadanka w klasach 5-8.

- Wyjazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu – warsztaty edukacyjne(klasa 4-5).

- Warsztaty z wędkowania na Łowisku Jeleśnia – Staw rybny w górach Beskidu Żywieckiego, w miejscowości Jeleśnia (klasa 5-7) – przyrodnicza i rekreacyjna rola zagospodarowania terenu po żwirowisku.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use