Planting Oaks in Rzeszów

Sadzenie dębów przy jednostkach oświatowych w Rzeszowie

Educational units, with the support of the Rzeszów City Hall, will organize the digging of symbolic oak seedlings at schools that will apply for participation.

The event will take place between October 3-7, 2022.

We cordially invite all educational units to register their willingness to participate in the event. 

Applications are open until September 20, 2022.Jednostki oświatowe przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zorganizują wkopanie symbolicznych sadzonek dębu na terenie danej szkoły, która wyrazi chęć uczestnictwa w wydarzeniu.


Sadzenie sadzonek odbędzie się w okresie 3-7 października 2022 roku.


Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki do zgłaszania chęci udziału w wydarzeniu.

Zgłoszenia zbierane są do 20 września 2022 roku.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use