Responsible consumption and production.

We are going to organise a competition for our students from primary and secondary school. The students are supposed to prepare the presentation about a sustainable development in the clothes industry

The main aim of the competition is to prepare the presentation. The topic of the presentation is „A balanced fashion”. The prizes are provided separately for students from primary and for students from secondary school.

By organizing this competition we want to make our students aware of the fact that producing cheap clothes causes water contamination. Fashion industry is the third industry which produces the most pollution in the world.

In their presentation, the students will have to show the solutions to this problem in everyday life so that the consumers will make their shoopping more ecological.Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej pt. :”Zrównoważona moda”. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas IV –VIII SP oraz uczniowie LO.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na produkcję taniej odzieży - mody wyrzucalnej, której wytwarzanie prowadzi do skażenia zasobów wody na Ziemi. Branża modowa jest 3 branżą, która produkuje najwięcej zanieczyszczeń .Zadaniem uczniów będzie wskazanie konkretnych rozwiązań w naszym codziennym życiu ,które uczynią nasze zakupy ekologicznymi.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use