Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach

To do:
– Keep the classroom clean.
-Reasonable waste management.
-Recycling and cleaning the area near us.
-Healthy lifestyle (hygiene and proper nutrition)
-Do your best!

As part of the sustainable development week (20-26.09), we propose that each of the kindergarten groups adopt a comprehensive topic – Safe preschooler + elements of healthy eating.

Older groups are invited to take part in the cleaning action of the park in Koziegłowy.

Younger groups, – we offer classes about healthy eating – creating a food pyramid, talking about a hygienic lifestyle, tasting vegetables.

The culmination of our action will be painting of cardboard boxes (as part of reasonable waste management) in the kindergarten garden – creating small works of art from them, the exhibition of which will be on display until the end of the week of sustainable development in the room next to the entrance. W ramach tygodnia zrównoważonego rozwoju (20-26.09) proponujemy, aby każda z grup przyjęła za temat kompleksowy - Bezpieczny przedszkolak + elementy zdrowego odżywiania.

Starsze grupy zapraszamy do wzięcia udziału w akcji sprzątania parku w Koziegłowach.

Młodsze grupy - proponujemy zajęcia o zdrowym odżywianiu - stworzenie piramidy żywienia, rozmowa o higienicznym trybie życia, degustacja warzyw.

Zwieńczeniem naszej akcji będzie wspólne malowanie kartonów (w ramach rozsądnego gospodarowania odpadami) w ogrodzie przedszkolnym - stworzenie z nich małych dzieł sztuki, których wystawę będzie można oglądać do końca tygodnia zrównoważonego rozwoju w pomieszczeniu obok wejścia do przedszkola. 

Materiał zostanie umieszczony na stronie internetowej/facebook’u oraz w gminnym miesięczniku “I wiesz więcej…”

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use