Water Academy with the Veolia Poland Foundation

The innovative water program consists of various on-line educational events. It’s a response to the need for broad climate education of local communites on of responsible water management in Poland.

“Water Academy ” is an educational program run by the Veolia Poland Foundation  that starts during the European Sustainable Development Week. It consists of 3 modules tailored to individual groups of recipients:

– on-line meetings for teachers on the innovative educational methods for water management in towns , developed in cooperation with experts of UNEP / GRID Warsaw and Polish Academy of Science

– the mobile application (gamification) for all residents on sustainable management of water 

– interactive educational path concenrinin the historic silver mine in Tarnowskie Góry Program Akademia Wodna Fundacji Veolia Polska stanowi odpowiedź na potrzebę szerokiej edukacji klimatycznej dzieci, młodzieży i dorosłych i rozpoczyna się w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Program składa się z 3 modułów dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców:

- spotkania on-line dla nauczycieli „Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla” – opracowany we współpracy z ekspertami UNEP/GRID Warszawa i Polskiej Akademii Nauk 

- aplikacja mobilna oparta na mechanizmie grywalizacji - poświęcona tematyce wodnej i ekologicznej 

- ścieżka edukacyjna w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach dla szkół i grup zwiedzających – realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use