13- Climate Action, 15-Life on Land

Woda – Leśne obserwacje i eksperymenty

Water – Forest observations and experiments

Experiences, lesson, talk, presentation related to the topic of water in the forest. Children will learn about the important role of water in the forest. Without it, plants and animals would become extinct. It is amazing how organisms have learned to accumulate and transport water resources. We could not exist without water. Therefore, during the lesson, we will discover the unique properties of water and its impact on us, people and the rich forest environmentWoda - Leśne obserwacje i eksperymenty

Doświadczenia, lekcja, pogadanka, prezentacja związana z tematem wody w lesie. Dzieci zdobędą wiedzę jak ważną rolę odgrywa w lesie woda. Bez niej rośliny i zwierzęta wyginęłyby. To niezwykłe, jak organizmy nauczyły się gromadzić i transportować zasoby wody. Bez wody nie moglibyśmy istnieć. Dlatego będziemy na lekcji odkrywać wyjątkowe właściwości wody oraz jej wpływu na nas, ludzi i na bogate środowisko leśne 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use